Trainingschema 6 dagen split “GET RIPPED”

Workout notes :

– Deze routine wordt uitgevoerd op 6 dagen en 1 dag per week off.

-Een grondige cardio warming-up aan het begin van elke dag , stretchen op het einde van de training .

-Cardio op lage intensiteit gedurende maximaal een uur tweemaal per dag ; Eerst in de ochtend voor het ontbijt en ’s avonds , minstens 2 uur voor het slapen gaan .

-30 seconden rust tussen de sets  en een Rep timing van 2-1-2 uitgevoerd op elke oefening

Daily Workout Schedule:

Day 1 – Chest and Triceps
Chest
Exercise Sets Reps
Incline Dumbbell Press 4 12-15
Flat Dumbbell Press 3 12
Incline Flys 3 12
Pec Deck 3 12
Triceps
Exercise Sets Reps
Skull Crushers 4 12-15
Rope Extensions 3 12
Straight Bar Pushdowns 3 12
Abdominals
Exercise Sets Reps
Rope Crunch 4 20-25
Hanging Knee Raise 4 20-25
Day 2 – Back and Biceps
Back
Exercise Sets Reps
Wide Grip Chins 4 12-15
Wide Grip Rows 3 12
Narrow Grip Pulldown 4 12-15
Hyper Extensions 3 12
Biceps
Exercise Sets Reps
Concentration Curls 4 12-15
EZ Bar Curl 3 12
Day 3 – Legs and Shoulders
Legs
Exercise Sets Reps
Squats 4 12-15
Leg Extensions 3 12
Leg Curl 4 12-15
Stiff Leg Deadlifts 3 12
Seated Calf Raise 3 12
Shoulders
Exercise Sets Reps
Dumbbell Shoulders Press 4 12-15
Cable Lateral Raise 3 12
Reverse Cable Fly 3 12
Smith Machine Shrugs 4 12-15
Abdominals
Exercise Sets Reps
Rope Crunch 4 20-25
Hanging Knee Raise 4 20-25

Day 4: Rest Day

Day 5 – Chest and Triceps
Chest
Exercise Sets Reps
Incline Barbell Press 4 12-15
Flat Barbell Press 3 12
Flat Flys 3 12
Cable Crossovers 3 12
Triceps
Exercise Sets Reps
Reverse Grip Pushdown 4 12-15
Dumbbell Kickbacks 3 12
Dumbbell Extension 3 12
Abdominals
Exercise Sets Reps
Weighted Incline Crunches 4 20-25
Hip Thrusts 4 20-25
Day 6 – Back and Biceps
Back
Exercise Sets Reps
Wide Grip Pulldowns 4 12-15
Bent Over Dumbbell Rows 3 12
Good Mornings 3 12
One Arm Dumbbell Row 3 12
Biceps
Exercise Sets Reps
Preacher Curl 4 12-15
Dumbbell Curl 3 12
Day 7 – Legs and Shoulders
Legs
Exercise Sets Reps
Leg Press 4 12-15
Lunges 3 12
Leg Curl 4 12-15
Straight Leg Deadlifts 3 12
Standing Calf Raises 3 12-15
Shoulders
Exercise Sets Reps
Smith Machine Press 4 12-15
Dumbbell Lateral Raises 3 12
Dumbbell Rear Delt Flys 3 12
Upright Rows 3 12
Abdominals
Exercise Sets Reps
Weighted Incline Crunches 4 20-25
Hip Thrusts 4 20-25

Geef een reactie